Chính sách & Quy định

Chính sách bảo hành

1. Những trường hợp được bảo hành

Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất

Còn trong thời hạn bảo hành

Còn giữ hóa đơn mua hàng tại chúng tôi

Phiếu bảo hành phải còn nguyên vẹn, không chấp vá, bôi xóa, sửa chữa.

Phiếu bảo hành đầy đủ thông tin: Tên, số điện thoại, địa chỉ, mã sản phẩm, giá thành, ngày mua, chữ ký của nhân viên bán hàng

2. Những trường hợp không được bảo hành hoặc phát sinh phí bảo hành:

Vi phạm một trong những điều kiện bảo hành miễn phí ở mục 1.

Mã số sản phẩm không khớp với Phiếu bảo hành.

Khách hàng tự ý can thiệp sửa chữa sản phẩm hoặc sửa chữa tại các cửa hàng sửa chữa khác

Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi người sử dụng, và lỗi hư không nằm trong phạm vi bảo hành của nhà sản xuất

3. Thời hạn bảo hành

Tùy vào từng sản phẩm khác nhau mà có những mốc thời gian bảo hành khác nhau do từng hãng sản xuất quy địnhBài viết liên quan